• youtobe
  • FaceBook
  • ins
  • twitter
sahypa-banner

Ösen egirme maşyn, 135-nji kanton ýarmarkasynda görkezildi - Tehnologiki alyş-çalşy höweslendirmek we giňden öwgi almak

135-nji kanton ýarmarkasy 15-nji aprelde Guanç Guangzhououda doly depginde geçirilýär
- 19-njy.Dünýäniň dürli künjeklerinden müňlerçe sergi önümleriň innowasiýalaryna we tehnologiki ösüşe şaýat bolup, ykdysady hyzmatdaşlyga we güýçli ösüş üçin has köp mümkinçilik döredýär.

SMAC / SJR MACHINERY LIMITED ähli myhmanlara Kanton ýarmarkasynda egirme maşynlary, CNC tornalary, pyçaklar, CNC üweýji maşynlar we ş.m. ýaly birnäçe ösen enjamlary görkezýär.Bu maşynlar kompaniýamyzyň önümçilik pudagynda öňdebaryjy tehnologiýasyny we innowasiýa mümkinçiliklerini görkezdi.

785d5cbe5e987662f54b65a0a7e59dd

ba8782a37b131969cd37d7eae025f05

55bad71d4499b9ede29a9cb12f812e3

d0dec8a791cb38bb1a639457b97d536

21c82c41ea6d4f495e98ac2c7f8124b

Thearmarka wagtynda kabinamyz köp sanly myhmanlary we pudak hünärmenlerini özüne çekdi we joşgunly atmosfera döretdi.Gatnaşanlaryň köpüsi enjamlarymyza uly gyzyklanma bildirdiler we öndürijiligi we aýratynlyklary barada sorag berdiler.Işgärlerimiz olaryň soraglaryna sabyrlylyk bilen jogap berdiler we önümimiziň artykmaçlyklaryny we kompaniýamyzyň tehniki aýratynlyklaryny hödürlediler.

5f4268ba5d82c8222005650c38e3870

Kanton ýarmarkasyna gatnaşmak, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen ýüzbe-ýüz aragatnaşyk gurmak, özara düşünişmegi çuňlaşdyrmak we işewür hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini giňeltmek üçin gymmatly mümkinçilikler döretdi.Bu ýarmarkanyň üstünlikli geçirilmegi pudakdaky ornumyzy has-da berkitdi we geljekdäki ösüş üçin berk binýat döretdi.

Müşderilere kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüş maksatlaryna ýetmek üçin has gowy hyzmatlar we önümler hödürläp, önümiň hilini we tehnologiki derejesini täzelemegi we gowulandyrmagy dowam etdireris.

SMAC / SJR delegasiýasy Kanton ýarmarkasynda myhmanlar bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar we hemmäňizi aragatnaşyk we alyş-çalyş üçin stendimize baryp görmegiňizi garşylaýarys.

Otagyň belgisi: 20.1H08-11

1a6eaa56b787f1af54217c9b374fa3a

2f243bd4b8234709ed9a3e04809f6a9


Iş wagty: Apr-24-2024